Ecommerce community
 
 
MEMBER PROFILE

Staffan Isaksson

Product Strategy and Marketing Manager, Unifaun Follows: 0 / Followers: 8

Unifaun är Nordens största leverantör av transportadministrativa system.

Jag var med och startade Unifaun och har arbetet med transportadministrativa system sedan 1997.

De första åtta åren var jag VD för Unifaun, men i takt med att företaget vuxit har jag koncentrerat mig på de produkter våra kunder använder.

Under åren har jag arbetet nära alla de stora transportörerna i Norden och vid flera tillfällen anlitats som expert vid utveckling av deras tjänster.

De transportadministrativa system som Unifaun erbjuder är ett resultat av våra kunders behov och de erfarenheter jag och mina kollegor har av transportörerna.

Continue to my website »
 
LATEST ACTIVITY

Staffan Isaksson

Product Strategy and Marketing Manager, Unifaun

Panel of Experets: Hur använder man integrerade transportdokument?

5 comments

Jag tror inte vi löser vad som är bäst för en viss kund här och nu.
Mitt svar är att det krävs mer eftertänksamhet än vad den marknadsföring av samlade dokument gjort gällande den senaste tiden, och som fortsätter här.

Det är inte som det framhålls att denna typ av lösning alltid har de effekter som sägs, men den kan ha det för viss kund, till viss del.

Det vi inte ansett att vi tidigare löst är en så hög grad av standardisering att vi sett att vi kunnat erbjuda samlade dokument till många. Vi hade heller inte löst den kombination av en samlad utskrift av olika uppgifter i ett samlat dokument på laserskrivare och samtidigt hantera alla eller delar av en sändnings transportetiketter på termo, vilket är önskvärt för många kundgrupper. Vi har heller inte sett annat än speciallösningar för detta hos de stora distanshandelsföretagen.

Vi har inte sett lösningar vi anser tillräckligt bra från någon annan, men det är naturligtvis en bedömning, och en viss lösning kan naturligtvis vara bra för en specifik kund.

Sedan frågan ställdes har vi dock löst de tekniska frågorna på ett standardiserat sätt i våra system, vilket är glädjande.

Det vi fortsatt saknar är en paketering som ger flexibiliteten för olika användningssätt för olika kunder inom ramen för ett standardupplägg, som ger en låg total kostnad för en stabil och förutsägbar lösning.
Det är spännande, för det finns många fler användnngsområden för detta, än som tagits upp här.

Paketeringen löser vi nu tillsammans med dem som vill påverka våra system.

2012-06-30

12:22

 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.